דף 1 מתוך 1

עזרה| כל מיני הרחבות שלא עובדות

נשלח: 22 ינואר 2018, 14:12
על ידי tamir.baruch
קראתי קצת באינטנרט לגבי כל ההרחבות ויומן הירשום
אז החלטתי באמת להפעיל את יומן הרישום כדי לדעת מה הבעיה הקטע שאני לא מצליח להבין כל כך באמת
מה הבעיה אצל כולם זה ממש פשוט רשום מה צריך להוריד אבל אצלי אני לא מצליח להבין
נגיד ההרחבה
HOT VOD
או Advanced settings

נגיד בהוט זה מה שמופיע ביומן
14:05:20.087 T:19280 DEBUG: CPythonInvoker(12, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py): the source file to load is "C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py"
14:05:20.087 T:19280 DEBUG: CPythonInvoker(12, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py): setting the Python path to C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\DLLs;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib;C:\Program Files (x86)\Kodi\python27.zip;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\lib\plat-win;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\lib\lib-tk;C:\Program Files (x86)\Kodi;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\lib\site-packages
14:05:20.087 T:19280 DEBUG: CPythonInvoker(12, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py): entering source directory C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video
14:05:20.087 T:19280 DEBUG: CPythonInvoker(12, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py): instantiating addon using automatically obtained id of "plugin.video.hotVOD.video" dependent on version 2.1.0 of the xbmc.python api
14:05:20.198 T:19280 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named common
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\������\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py", line 20, in <module>
from common import *
ImportError: No module named common
-->End of Python script error report<--
14:05:20.211 T:19280 INFO: Python script stopped
14:05:20.211 T:19280 DEBUG: Thread LanguageInvoker 19280 terminating
14:05:20.218 T:15236 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.hotVOD.video/
14:05:20.218 T:15236 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.hotVOD.video/) failed
14:05:20.219 T:15236 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory ()
14:05:20.219 T:15236 DEBUG: ParentPath = [plugin://plugin.video.hotVOD.video/]
14:05:20.224 T:9140 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
14:05:20.226 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (DialogNotification.xml) ------
14:05:20.227 T:9140 DEBUG: Thread BackgroundLoader 9140 terminating
14:05:20.249 T:18128 DEBUG: Version Check: Version installed {u'major': 17, u'tag': u'stable', u'minor': 6, u'revision': u'20171114-a9a7a20'}
14:05:20.249 T:18128 DEBUG: Version Check: Version available {u'major': u'17', u'extrainfo': u'final', u'tagversion': u'', u'tag': u'stable', u'addon_support': u'yes', u'minor': u'6', u'revision': u'20171114-a9a7a20'}
14:05:20.249 T:18128 DEBUG: Version Check: There is no newer stable available
14:05:20.249 T:18128 INFO: CPythonInvoker(10, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\service.xbmc.versioncheck\service.py): script successfully run
14:05:20.269 T:18128 INFO: Python script stopped
14:05:20.269 T:18128 DEBUG: Thread LanguageInvoker 18128 terminating
14:05:25.019 T:15236 DEBUG: CInputManager::ProcessMouse: trying mouse action leftclick
14:05:25.653 T:15236 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
14:05:25.653 T:15236 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Deactivate
14:05:25.976 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (MyVideoNav.xml) ------
14:05:25.977 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogNotification.xml) ------
14:05:25.986 T:15236 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Activate new
14:05:25.986 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (Home.xml) ------
14:05:25.987 T:15236 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/video/]: refreshing..
14:05:25.988 T:15236 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/audio/]: refreshing..
14:05:25.988 T:15236 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/executable/]: refreshing..
14:05:25.988 T:15236 DEBUG: CDirectoryProvider[addons://sources/image/]: refreshing..
14:05:26.722 T:15236 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x5b, sym: 0x0137, unicode: 0x0000, modifier: 0x10
14:05:26.722 T:15236 DEBUG: CInputManager::OnKey: win-leftwindows (0x10f0d6) pressed, action is
14:05:26.724 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
14:05:26.839 T:15236 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x5b, sym: 0x0137, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
14:05:26.839 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
14:05:27.117 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
14:05:34.348 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
14:05:46.519 T:15236 INFO: XCURL::DllLibCurlGlobal::CheckIdle - Closing session to http://toptutorialsrepo.co.uk (easy=1AC54420, multi=00000000)
14:05:55.988 T:12036 DEBUG: Thread JobWorker 12036 terminating (autodelete)
14:05:56.023 T:3060 DEBUG: Thread JobWorker 3060 terminating (autodelete)
14:05:56.030 T:1600 DEBUG: Thread JobWorker 1600 terminating (autodelete)
14:05:56.031 T:192 DEBUG: Thread JobWorker 192 terminating (autodelete)
14:05:59.347 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
14:05:59.379 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
14:05:59.672 T:18248 DEBUG: Thread JobWorker start, auto delete: true
14:06:00.371 T:15236 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
14:06:00.371 T:15236 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x38, sym: 0x0134, unicode: 0x0000, modifier: 0x100
14:06:00.372 T:15236 DEBUG: CInputManager::OnKey: alt-leftalt (0x4f0d4) pressed, action is
14:06:00.374 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
14:06:00.472 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
14:06:00.507 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
14:06:00.508 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProc: Focus switched to process C:\Windows\explorer.exe
14:06:05.488 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
14:06:08.773 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
14:06:08.809 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
14:06:09.519 T:15236 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x38, sym: 0x0134, unicode: 0x0000, modifier: 0x100
14:06:09.519 T:15236 DEBUG: CInputManager::OnKey: alt-long-leftalt (0x104f0d4) pressed, action is
14:06:09.522 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
14:06:09.556 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
14:06:09.729 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
14:06:09.729 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProc: Focus switched to process C:\Windows\explorer.exe
14:06:14.838 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
14:06:25.170 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
14:06:25.189 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
14:06:28.178 T:15236 DEBUG: CInputManager::ProcessMouse: trying mouse action leftclick
14:06:28.178 T:15236 DEBUG: Activating window ID: 10025
14:06:28.477 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (Home.xml) ------
14:06:28.497 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (MyVideoNav.xml) ------
14:06:28.502 T:15236 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
14:06:28.514 T:15236 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (plugin://plugin.video.hotVOD.video/)
14:06:28.514 T:15236 DEBUG: ParentPath = [plugin://plugin.video.hotVOD.video/]
14:06:28.519 T:14012 DEBUG: CAddonDatabase::SetLastUsed[plugin.video.hotVOD.video] took 5 ms
14:06:28.520 T:18248 DEBUG: XFILE::CPluginDirectory::StartScript - calling plugin Hot VOD('plugin://plugin.video.hotVOD.video/','2','')
14:06:28.521 T:12152 DEBUG: Thread JobWorker start, auto delete: true
14:06:28.523 T:12328 DEBUG: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
14:06:28.523 T:12328 INFO: initializing python engine.
14:06:28.523 T:12328 DEBUG: CPythonInvoker(13, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py): start processing
14:06:28.619 T:12328 DEBUG: -->Python Interpreter Initialized<--
14:06:28.619 T:12328 DEBUG: CPythonInvoker(13, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py): the source file to load is "C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py"
14:06:28.619 T:12328 DEBUG: CPythonInvoker(13, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py): setting the Python path to C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\DLLs;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib;C:\Program Files (x86)\Kodi\python27.zip;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\lib\plat-win;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\lib\lib-tk;C:\Program Files (x86)\Kodi;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python;C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\lib\site-packages
14:06:28.619 T:12328 DEBUG: CPythonInvoker(13, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py): entering source directory C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video
14:06:28.619 T:12328 DEBUG: CPythonInvoker(13, C:\Users\יוליאן\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py): instantiating addon using automatically obtained id of "plugin.video.hotVOD.video" dependent on version 2.1.0 of the xbmc.python api
14:06:28.730 T:12328 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named common
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\������\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.hotVOD.video\Hot.py", line 20, in <module>
from common import *
ImportError: No module named common
-->End of Python script error report<--
14:06:28.742 T:12328 INFO: Python script stopped
14:06:28.742 T:12328 DEBUG: Thread LanguageInvoker 12328 terminating
14:06:28.744 T:15236 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.hotVOD.video/
14:06:28.744 T:15236 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.hotVOD.video/) failed
14:06:28.744 T:15236 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory ()
14:06:28.744 T:15236 DEBUG: ParentPath = [plugin://plugin.video.hotVOD.video/]
14:06:28.749 T:3352 DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
14:06:28.752 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (DialogNotification.xml) ------
14:06:28.752 T:17924 DEBUG: CAESinkDirectSound::CheckPlayStatus: Resuming Playback
14:06:28.753 T:3352 DEBUG: Thread BackgroundLoader 3352 terminating
14:06:30.904 T:15236 DEBUG: CInputManager::ProcessMouse: trying mouse action leftclick
14:06:31.121 T:15236 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x38, sym: 0x0134, unicode: 0x0000, modifier: 0x100
14:06:31.122 T:15236 DEBUG: CInputManager::OnKey: alt-long-leftalt (0x104f0d4) pressed, action is
14:06:31.124 T:15236 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
14:06:31.157 T:15236 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
14:06:31.231 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProcWindow is active
14:06:31.231 T:15236 DEBUG: CWinEventsWin32::WndProc: Focus switched to process C:\Windows\explorer.exe
עזרה בבקשה מה אני אמור להבין מיזה ההרחבה לא עולה רק רשום " לעיין ביומן הרישום"
עזרה ! בבקשה

Re: עזרה| כל מיני הרחבות שלא עובדות

נשלח: 24 ינואר 2018, 17:35
על ידי KodiMaster
יכול להיות שאתה משתמש בהרחבות שכבר אינן מתוחזקות.
תתקין הרחבות מהרשימה כאן: http://kodibeginner.com/add-ons