דף 1 מתוך 1

לא מצליח להתקין הרחבות חדשות

נשלח: 06 מאי 2016, 19:21
על ידי Arnav86
היי,

אני לא מצליח להתקין יותר הרחבות חדשות. כלומר, אני בדרך כלל מצליח, אבל לא מצליח להפעיל אותן - הוא כותב את הודעת השגיאה, עם היומן. זה קורה בכל אחת מההרחבות, והנדירות שכן עובדות, ואפשר להפעיל אותן, מביאות את ההודעה הנ"ל בשלב אחר (כשאני מנסה להפעיל את אחת הסדרות נניח).

אני מצרף פה חלק מהיומן של לפני כמה דקות (אחרי כל הרחבה שלא עבדה גם מחקתי אותה, אני מניח שגם זה מופיע). אשמח לדעת איך פותרים את זה. תודה, ויש לכם אחלה פורום!

18:08:59 T:1788536320 NOTICE: initialize done
18:08:59 T:1788536320 NOTICE: Running the application...
18:08:59 T:1788536320 NOTICE: starting zeroconf publishing
18:08:59 T:1788536320 NOTICE: starting upnp client
18:08:59 T:1788536320 NOTICE: Current resolution: 1920x1080 @ 60.00 - Full Screen
18:08:59 T:1788536320 NOTICE: GL_VENDOR = ARM
18:08:59 T:1788536320 NOTICE: GL_RENDERER = Mali-450 MP
18:08:59 T:1788536320 NOTICE: GL_VERSION = OpenGL ES 2.0
18:08:59 T:1788536320 NOTICE: GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION = OpenGL ES GLSL ES 1.00
18:08:59 T:1788536320 NOTICE: GL_EXTENSIONS = GL_EXT_debug_marker GL_OES_texture_npot GL_OES_vertex_array_object GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_standard_derivatives GL_OES_EGL_image GL_OES_depth24 GL_ARM_rgba8 GL_ARM_mali_shader_binary GL_OES_depth_texture GL_OES_packed_depth_stencil GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_OES_vertex_half_float GL_EXT_blend_minmax GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_sync GL_OES_rgb8_rgba8 GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_discard_framebuffer GL_OES_get_program_binary GL_ARM_mali_program_binary GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_robustness GL_OES_depth_texture_cube_map GL_KHR_debug GL_ARM_shader_framebuffer_fetch GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil
18:08:59 T:1878055296 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 127.0.0.1:9777
18:08:59 T:1878055296 NOTICE: UDP: Listening on port 9777
18:09:02 T:1869830904 NOTICE: DudeHere Common Routines Service: Starting...
18:09:02 T:1869828608 NOTICE: Stream All The Sources: Service: Installed Version: 2.0.28
18:09:02 T:1869830904 NOTICE:
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM DudeHere - 2016 - http://forums.tvaddons.ag MMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
18:09:02 T:1869830904 NOTICE: DudeHere Common Routines Service: Version: 0.4.22
18:09:02 T:1869830904 NOTICE: DudeHere Common Routines Service: Repository installed: True
18:09:02 T:1869830904 NOTICE: DudeHere Common Routines Service: Transmogrifier installed: False
18:09:02 T:1869830904 NOTICE: DudeHere Common Routines Service: Walter Sobchak installed: False
18:09:03 T:1869828608 NOTICE: Stream All The Sources: Service: starting...
18:09:04 T:1863938536 NOTICE: Livestreamer: Server Starts - localhost:65007
18:09:13 T:1880513640 WARNING: u'friday'
18:09:14 T:1880513640 WARNING: u'multimania'
18:09:33 T:1864987376 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
18:09:55 T:1934436120 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.Exception'>
Error Contents: Canceled
Traceback (most recent call last):
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.program.addoninstaller/default.py", line 488, in <module>
elif mode=='addoninstall': ADDONINSTALL(name,url,description,filetype,repourl) # Installing Addon(s)
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.program.addoninstaller/default.py", line 382, in ADDONINSTALL
downloader.download(repourl, lib, '')
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.program.addoninstaller/downloader.py", line 9, in download
urllib.urlretrieve(url,dest,lambda nb, bs, fs, url=url: _pbhook(nb,bs,fs,url,dp))
File "/home/jenkins/workspace/Android-ARM/tools/depends/xbmc-depends/arm-linux-androideabi-android-17/lib/python2.6/urllib.py", line 93, in urlretrieve
File "/home/jenkins/workspace/Android-ARM/tools/depends/xbmc-depends/arm-linux-androideabi-android-17/lib/python2.6/urllib.py", line 263, in retrieve
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.program.addoninstaller/downloader.py", line 9, in <lambda>
urllib.urlretrieve(url,dest,lambda nb, bs, fs, url=url: _pbhook(nb,bs,fs,url,dp))
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.program.addoninstaller/downloader.py", line 19, in _pbhook
raise Exception("Canceled")
Exception: Canceled
-->End of Python script error report<--
18:10:15 T:1880513640 WARNING: list index out of range
18:10:15 T:1929920752 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
18:11:15 T:1880513640 WARNING: Previous line repeats 1 times.
18:11:15 T:1880513640 WARNING: list index out of range
18:11:23 T:1946615176 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
18:12:15 T:1880513640 WARNING: Previous line repeats 1 times.
18:12:15 T:1880513640 WARNING: list index out of range
18:12:39 T:1878667784 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
18:13:16 T:1880513640 WARNING: Previous line repeats 1 times.
18:13:16 T:1880513640 WARNING: list index out of range
18:13:24 T:1884221128 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named lib
Traceback (most recent call last):
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.twomovies/default.py", line 8, in <module>
import urlresolver
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/__init__.py", line 37, in <module>
from plugins import *
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/plugins/xvidstage.py", line 20, in <module>
from lib import jsunpack
ImportError: No module named lib
-->End of Python script error report<--
18:13:24 T:1788536320 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::GetDirectory(const CURL&, CFileItemList&, const XFILE::CDirectory::CHints&, bool) - Error getting plugin://plugin.video.twomovies/
18:13:24 T:1788536320 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.twomovies/) failed
18:13:34 T:1877575648 WARNING: JpegIO: Error 55: Not a JPEG file: starts with 0x%02x 0x%02x
18:13:35 T:1926555256 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named lib
Traceback (most recent call last):
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.amsER/default.py", line 4, in <module>
import urlresolver
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/__init__.py", line 37, in <module>
from plugins import *
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/plugins/xvidstage.py", line 20, in <module>
from lib import jsunpack
ImportError: No module named lib
-->End of Python script error report<--
18:13:35 T:1788536320 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::GetDirectory(const CURL&, CFileItemList&, const XFILE::CDirectory::CHints&, bool) - Error getting plugin://plugin.video.amsER/
18:13:35 T:1788536320 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.amsER/) failed
18:13:45 T:1866127784 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named lib
Traceback (most recent call last):
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.cloudmovieER/default.py", line 3, in <module>
import urlresolver
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/__init__.py", line 37, in <module>
from plugins import *
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/plugins/xvidstage.py", line 20, in <module>
from lib import jsunpack
ImportError: No module named lib
-->End of Python script error report<--
18:13:46 T:1788536320 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::GetDirectory(const CURL&, CFileItemList&, const XFILE::CDirectory::CHints&, bool) - Error getting plugin://plugin.video.cloudmovieER/
18:13:46 T:1788536320 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.cloudmovieER/) failed
18:13:54 T:1941791120 WARNING: JpegIO: Error 55: Not a JPEG file: starts with 0x%02x 0x%02x
18:13:56 T:2073227936 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named lib
Traceback (most recent call last):
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.allinone/default.py", line 3, in <module>
import urlresolver
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/__init__.py", line 37, in <module>
from plugins import *
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/plugins/xvidstage.py", line 20, in <module>
from lib import jsunpack
ImportError: No module named lib
-->End of Python script error report<--
18:13:56 T:1788536320 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::GetDirectory(const CURL&, CFileItemList&, const XFILE::CDirectory::CHints&, bool) - Error getting plugin://plugin.video.allinone/
18:13:56 T:1788536320 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.allinone/) failed
18:14:05 T:1939757848 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named lib
Traceback (most recent call last):
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.filmfree4uER/default.py", line 6, in <module>
import urlresolver
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/__init__.py", line 37, in <module>
from plugins import *
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/plugins/xvidstage.py", line 20, in <module>
from lib import jsunpack
ImportError: No module named lib
-->End of Python script error report<--
18:14:05 T:1788536320 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::GetDirectory(const CURL&, CFileItemList&, const XFILE::CDirectory::CHints&, bool) - Error getting plugin://plugin.video.filmfree4uER/
18:14:05 T:1788536320 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.filmfree4uER/) failed
18:14:13 T:1936920032 WARNING: JpegIO: Error 55: Not a JPEG file: starts with 0x%02x 0x%02x
18:14:14 T:1939485400 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named lib
Traceback (most recent call last):
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.lmER/default.py", line 3, in <module>
import urlresolver
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/__init__.py", line 37, in <module>
from plugins import *
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/plugins/xvidstage.py", line 20, in <module>
from lib import jsunpack
ImportError: No module named lib
-->End of Python script error report<--
18:14:14 T:1788536320 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::GetDirectory(const CURL&, CFileItemList&, const XFILE::CDirectory::CHints&, bool) - Error getting plugin://plugin.video.lmER/
18:14:14 T:1788536320 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.lmER/) failed
18:14:16 T:1880513640 WARNING: list index out of range
18:14:25 T:1930677696 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: No module named lib
Traceback (most recent call last):
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/plugin.video.movieshd/default.py", line 1, in <module>
import urllib,urllib2,re,xbmcplugin,xbmcgui,urlresolver,sys,xbmc,xbmcaddon,os,random,urlparse,client,json,time,captcha,cf,net
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/__init__.py", line 37, in <module>
from plugins import *
File "/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons/script.module.urlresolver/lib/urlresolver/plugins/xvidstage.py", line 20, in <module>
from lib import jsunpack
ImportError: No module named lib
-->End of Python script error report<--
18:14:25 T:1788536320 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::GetDirectory(const CURL&, CFileItemList&, const XFILE::CDirectory::CHints&, bool) - Error getting plugin://plugin.video.movieshd/
18:14:25 T:1788536320 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.movieshd/) failed
18:14:35 T:1788536320 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::GetDirectory(const CURL&, CFileItemList&, const XFILE::CDirectory::CHints&, bool) - Error getting addons://sources/
18:14:35 T:1788536320 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(addons://sources/) failed
18:14:56 T:1865377712 NOTICE: Kodi Log Uploader: started
18:14:56 T:1865377712 NOTICE: Kodi Log Uploader: settings: len(email)=23
18:14:56 T:1865377712 NOTICE: Kodi Log Uploader: settings: skip_oldlog=True
18:14:59 T:1865377712 NOTICE: Kodi Log Uploader: reading log...

Re: לא מצליח להתקין הרחבות חדשות

נשלח: 06 מאי 2016, 19:59
על ידי katsinmod
קשה להבין מה קרה. מאמין שהגיע למצב של התנגשויות מאגרים. ממליץ לך להסיר קודי קיים לגמרי. להתקין קודי נקי ולהתקין רק מה שאתה רוצה. יודע איך?

Re: לא מצליח להתקין הרחבות חדשות

נשלח: 07 מאי 2016, 21:57
על ידי Arnav86
עובד, תודה!

Re: לא מצליח להתקין הרחבות חדשות

נשלח: 08 מאי 2016, 15:22
על ידי igal.zevulun
אחרי עדכון גירסה אחרון, כבר לא טוען שום סרט..
איך מחזיר גירסה אחד אחורה,
או מתקן את המצב..
משתמש ב xtreamer wonder
והיה מותקן בו כבר קודי

Re: לא מצליח להתקין הרחבות חדשות

נשלח: 08 מאי 2016, 17:40
על ידי katsinmod
יגאל.איזו גרסא?לא אמור להיות קשר